Лимфийн хүчил зайлуулах соронзон эмчилгээ

3- Салаа меридианы онооны массаж 

Magnetotherapy stick 3-fork

Magnetotherapy stick 3-fork

AirBeauty Lymph Magnetic Therapy Massager Acupuncture Point

AirBeauty Lymph Magnetic Therapy Massager Acupuncture Point

Edited Image 2018-01-24 12-58-33
Соронзон эмчилгээний саваа 3 сэрээ